Geodézie Česká Třebová s.r.o.

Reference

Zakladatel společnosti se podílel na realizaci těchto zakázek :

každý rok firma zpracuje cca 700 nových zakázek

Geometrický plán na oddělení pozemku pro výkup pozemků R35 Dašice-Ostrov

Funkce hlavního geodeta zhotovitele stavby Dálnice u Vroclavi-Polsko

Funkce hlavního geodeta zhotovitele stavby Silniční obchvat Opatova

Funkce hlavního geodeta zhotovitele stavby Silniční obchvat Holic

Komplexní pozemková úprava Lubník (okr.Ústí nad Orlicí)

Rekonstrukce grafického přídělu Víska u Jevíčka

Vytyčování vlastnických hranic pozemků pro pozemkové úřady Svitavy a Ústí nad Orlicí

Geometrické plány pro občany i firmy

Funkce hlavního geodeta stavby Rekonstrukce silnice R35 Litomyšl-Gajer

Geodetické práce pro ČEZ

zaměřování liniových staveb

dokumentace skutečného provedení staveb

sběr dat o NN síti

vyhledání kabelů NN a VN v rámci Pardubického a Hradeckého kraje

Geodetické práce při rekonstrukci železničních tratí

Mapové podklady pro projektové práce

Geodetické práce pro VHOS Moravská Třebová

Geodetické práce pro Český Telecom

Funkce hlavního geodeta při stavbě rybníka v Třebovicích

A spousta různorodých geodetických prací od roku 1994.

Copyright © 2005 - Geodézie Česká Třebová s.r.o., Palackého 297, Česká Třebová, tel.: 465325930, 465393714,465393715,465393717, email: geodezie@geodezie-ct.cz
vytisknout, přidat do oblíbených
design+code : nagl-nagl.com

NAVRCHOLU.cz